LoRaTech S0 sensor

Co je to LoRaTech S0 sensor?

LORATECH S0 sensor je platforma pro snímání a dálkové měření dodávaná společností RVTech s.r.o. Jedná se o rozšiřující desku pro platformu KETCube pro průmyslové použití. Lze ji objednat v mnoha variantách provedení (napájení, krabička, funkcionalita).

V jakých konfiguracích LoRaTech S0 sensor pracuje?

LORATECH S0 sensor je dodáván v různých konfiguračních variantách v závislosti na zvolené funkcionalitě. Název zařízení se skládá z názvu rodiny produktů „LORATECH S0 sensor“ a expresního řetězce specifického pro zvolenou hardwarovou konfiguraci zařízení:

LORATECH S0 SA[BBCCDDEE] -X [XX] (Y)

 • Označení A uvádí počet vstupů pro čítání impulzů S0
 • Označení BB, CC, DD nebo EE kóduje dostupné funkce.
 • Označení X, XX nebo XXX kóduje dostupné zdroje zdroje energie.
 • Označení (Y) kóduje řešení krytu LORATECH S0 sensor.

LORATECH S0 S4THVM-B(K)
Jedná se o plnou konfiguraci ve standardní krabici s krytím IP65) (kód K v závorce na konci označení).

Může přijímat až 4 různé signály S0 (kód S4), má integrované čidlo teploty a relativní vlhkosti (kód TH) a měří úroveň napájecího napětí (kód VM).

Zařízení může být napájeno z baterie (kód B) nebo z externího zdroje stejnosměrného proudu (pak je jako kód v závorce uvedeno písmeno V).

Další verze umožňuje komunikaci prostřednictvím protokolu I2C (kód IC). Dostupné jsou pak ale pouze 2 impulzní vstupy S0.

Lze LoRaTech S0 sensor konfigurovat?

LoRaTech S0 sensor lze uživatelsky konfigurovat pomocí UART komunikace s terminálem prostřednictvím kabelu s převodníkem na USB. Na základě hardwarové konfigurace i softwarové aktivace jednotlivých modulů se odvíjí struktura datového rámce a tedy i parsovací tabulky v aplikaci LoRaTech. Dále lze nastavit periodu měření a zasílání informací. Nod podporuje připojení do sítě LoRaWAN jak pomocí OTAA (Over The Air Activation), tak i ABP (Autorization By Personalization).

Komunikační terminál

Pomocí UART komunikace prostřednictvím kabelu s převodníkem na USB a např. programu PuTTY je možné zařízení konfigurovat v prostředí LoRaTech terminálu.

Nastavení sériové komunikace:

 • Rychlost: 9600 bps
 • Data bits: 8
 • Stop bits: 1
 • Parita: No
 • HW Flow control: No
 • COM Port: záleží na nastavení konfigurace virtuálního COM portu (v OS Windows COMx, /dev/ttyUSBx pro OS na bázi Linuxu)

Práce s LoRaTech terminálem
Terminál je case-sensitive (rozlišuje velká a malá písmena). Příkazy mají stromovou strukturu a nápovědu, takže práce s ním je vcelku intuitivní. Příkazy:

 • about = výpis informací o KETCubeMulti, Copyright, License, …
 • help = vypíše seznam příkazů
 • disable = vypnutí KETCube modulu
 • enable = zapnutí KETCube modulu
 • list = výpis dostupných KETCube modulů
 • reload = restart KETCube
 • show = výpis LoRa, SigFox … parametrů zapsaných v paměti EEPROM
 • showr = výpis LoRa, SigFox … parametrů zapsaných v paměti RAM
 • set = nastavení LoRa, Sigfox … parametrů (nastavené změny parametrů se projeví až po HW restartu nebo po SW restartu – příkazu reload)
 • setr = nastavení LoRa, Sigfox … parametrů (nastavené změny parametrů se projeví okamžitě, jsou však zapsány pouze do paměti RAM a tedy po restartu již nebudou aktivní)

Zobrazení ladících zpráv lze zapnout parametrem příkazu enable. 0 = bez výpisu zpráv (příznak None), 1 = výpis pouze chybových zpráv (příznak eRror), 2 = výpis informačních zpráv (příznak Info), 3 = výpis všech zpráv (příznak Debug). Např. enable LoRa 2 zapne modul LoRa s výpisy informací o připojení a vysílání (včetně těch chybových).

V terminálu funguje i oblíbený inline help, který po napsání počátečního písmene příkazu a stisku klávesy [TAB] vypíše příkazy začínající na zadané písmeno přičemž na příkazovém řádku písmeno zůstane a můžeme pokračovat v zadávání příkazu. Inline help je užitečný zejména pro příkazy skryté hluboko v struktuře stromu či pokud si nejsme jisti přesnou podobou příkazu např. co se týká velkých a malých písmen.

LoRaTech terminal
LoRaTech KETCube terminal

Kde LoRaTech S0 sensor seženu a kde registruji?

Senzor můžete zakoupit na eshopu http://eshop.loratech.cz ve variantách ELECTRICITY (pro měření jakéhokoliv externího impulzního S0 signálu) http://eshop.loratech.cz za cenu 1 585 Kč bez DPH, GAS ITRON (dodáván včetně odečítací hlavy pro plynoměry Itron) http://eshop.loratech.cz za cenu 2 590 Kč Kč bez DPH nebo GAS ELSTER (dodáván včetně odečítací hlavy pro plynoměry Elster) http://eshop.loratech.cz za cenu 2 990 Kč Kč Kč bez DPH.

Nod lze registrovat v aplikaci https://app.loratech.cz . Za standardní provoz zaplatíte 25Kč/měsíc bez DPH. Pro členy spolku PlzenecNET v okolí Plzně je tato služba zcela zdarma. Z aplikace mohou být data přeposílána do vizualizačního prostředí ThingsBoard.

Vizualizační prostředí ThingsBoard
Vizualizační prostředí ThingsBoard
ThingsBoard (s grafy)
ThingsBoard (s grafy)