V poslední době jsme začali dostávat hodně dotazů na téma bezpečnosti uložení a důvěryhodnosti dat. Protože je nám jasné, že pro některé města či firmy může být citlivé svá data ukládat v cloudu nebo na cizích serverech, rozhodli jsme se, že vydáme kompletní aplikaci s názvem LORATECH NETWORK SERVER, který umožní náročnějším uživatelům ukládat svá data ze senzorů lokálně a mít kontrolu nad celým procesem IoT-LoRa světa.
Celé řešení se skládá ze dvou serverů – jeden aplikační a jeden databázový. Na aplikačním serveru se řeší zpracování, rozkódování LoRa „paketů“ (Gateway převádí LoRa data na IP UDP pakety) a následné umístění na MQTT broker. Oproti tomu na databázovém serveru běží SQL databáze a také tzv. relační databáze pro rychlý přístup k datům. Celý systém je ovládán přes webové grafické rozhraní a za primární výstup z aplikace je považován MQTT broker. Data lze samozřejmě vizualizovat i ve webové aplikaci.

app-loratech

Společnost RVTech s.r.o. se rozhodla LORATECH NETWORK SERVER vypustit do světa dne 1.1.2017, kdy ho začnou používat první zákazníci. Co bude a nebude na nový rok umět, Vám zkusíme přiblížit v následujícím přehledu:
Funkcionalita LORATECH NETWORK SERVER k 1.1.2017:
– zpracovaní dat z IoT gateway založených na packet forwarderu od semtechu. Vše testujeme na námi vyvíjené LORATECH-GW, ale bude možné zapojit libovolnou GW, která splňuje požadavky protokolu Semtech UDP Protocol
– připojení LoraWAN koncových zařízení, a to jak metodou ABP, tak metodou OTAA (práce s AppKey, NwkSkey, AppSkey)
– nulování(reset) counteru (UP i DOWN), případně jejich ignorace
– kategorizace zařízení do aplikací (použití DEVEUI, APPEUI)
– podpora obousměrné komunikace tj. LORA senzor–> LORATECH NW SERVER –>MQTT, ale i MQTT –> LORATECH NW SERVER –>LORA senzor . Využitelné na změnu periody, přeprogramování koncového zařízení atd.
– podpora tzv. parsovacích tabulek (nutné pro správnou interpretaci dat v GUI) – na úrovni Byte, Bit (little, big endian), převod soustav z HEX do INT, CHAR, GPS atd.
– automatické generování restrikcí na MQTT broker + přístupových údajů na základě registrace uživatele
– základní notifikace emailem (teplota je vyšší než 24 stupňů, pošli email)
– automatická fakturace (provoz čidla, pronájem GW, vlastní další služby), kreditový systém, zasílání zálohových faktur, konektor pro FIO banku
– vykreslení administrátorských (GW) i uživatelských dat (čidla) pomocí google API
– blokaci/odblokaci, fakturaci/nefakturaci uživatele – pro testovací provoz např. ve městech
– správu novinek, které se objevují na dashboardu uživateli
– typy účtu user/admin/superadmin
– výstupy do spojnicových, koláčových, rozhodovacích grafů, textový výstup a googlemaps – součást GUI
– správu jednotek a datových typů, které systém následně vizualizuje (Př: volt (V) – výstup spojnicový graf, ikonka blesku, napětí atd.)
– dohled GW, generování konfiguračních JSON souborů – pro centralizovanou konfiguraci GW

mqtt-app

Během roku 2017 se lze těšit na kvartální updaty, které postupně přidají následující funkcionalitu:

– podpora SSL/TLS MQTT broker, vkládání uživatelských certifikátů – tj zabezpečení mezi LORATECH NS a externí aplikací
– nasazení NODERED.js pro pokročilejší práci s daty
– API pro komunikaci s aplikacemi třetích stran (thingspeak, freeboard.io atd.) – respektive převod MQTT na RESTAPI, POST, GET + zadání uživatelských účtů
– mobilní aplikace pro jednoduchou správu nodů (načtení QR kódu, zavedení do systému, získání dat) – bez nutnosti opisovat dlouhé kódy a klíče

Napsat komentář

*
*

Požadovaná pole jsou označena *