LORATECH SPŠE

Nový studijní obor IoT na SPŠE v Plzni – aneb LORATECH síť v praxi

Od nového školního roku 2017/2018 bude na SPŠE v Plzni otevřen nový studijní obor Elektrotechnika – IoT (Internet věcí). Více informací na https://www.spseplzen.cz/internet-veci-v-oboru-elektrotechnika/. Na to je potřeba se řádně připravit a proto již v lednu 2017 pomáháme vybudovat ve škole profesionální IoT síť LORATECH, která umožní připojení vývojových kitů pro studijní účely.

Nejedná se však o uzavřený systém v rámci školy, jak by se na první pohled mohlo zdát. Tato část sítě bude plně integrovaná do celé sítě LORATECH, která vzniká nad Plzní a tak to co se žáci naučí ve škole, bude možné lehce otestovat v praxi kdekoliv v Plzni. Doufáme, že tento počin povede k úspěšnému rozmachu této sítě v Plzni a jejímu rozšíření i mimo Plzeňský kraj. Bez problému se může do projektu chytré obce (či v tomto případě chytré školy) zapojit jakákoliv škola na území ČR. Vše lze uskutečnit a uvést do provozu během několika málo dní.

Nový eshop a online aplikace LORATECH

Všem přejeme krásný nový rok a doufáme, že bude úspěšný minimálně jako ten loňský. Slíbili jsme, že od 1.1.2017 bude k dispozici online verze aplikace, která umožní registraci LoRaWAN nodů na území Plzně. Slib jsme splnili a do aplikace se můžete zaregistrovat na adrese https://app.loratech.cz. Nod je možné provozovat za poplatek 25Kč bez DPH měsíčně a tak se provoz senzorů připojených do internetu stává korunovou záležitostí oproti cenám za datové tarify mobilních operátorů. Pokud budete mít jakýkoliv problém při registraci zařízení a nebudete si vědět rady – neváhejte nás kontaktovat na emailu info@rvtech.cz.

LORATECH-GW

Loratech gateway outdoor

Druhou novinkou je spuštěný eshop na adrese: http://eshop.loratech.cz, kde si můžete pořídit základní vybavení pro stavbu sítě LoRaWAN tam kde Vy zrovna potřebujete. Gateway, antény, kabeláž, příslušenství a v neposlední řadě na našem eshopů už najdete první koncová zařízení připojitelná do sítě LORATECH. Jedná se o teploměr/tlakoměr/vlhkoměr dále o zařízení vhodné pro odečet vodoměru SENSUS a o univerzální čidlo pro měření S0 impulsů (odečty plynoměrů, elektroměrů atd.) s možností změny konfigurace na sledování stavu kontaktu či přítomnosti 5V napětí.

Nový LORATECH NETWORKSERVER

V poslední době jsme začali dostávat hodně dotazů na téma bezpečnosti uložení a důvěryhodnosti dat. Protože je nám jasné, že pro některé města či firmy může být citlivé svá data ukládat v cloudu nebo na cizích serverech, rozhodli jsme se, že vydáme kompletní aplikaci s názvem LORATECH NETWORK SERVER, který umožní náročnějším uživatelům ukládat svá data ze senzorů lokálně a mít kontrolu nad celým procesem IoT-LoRa světa.
Celé řešení se skládá ze dvou serverů – jeden aplikační a jeden databázový. Na aplikačním serveru se řeší zpracování, rozkódování LoRa „paketů“ (Gateway převádí LoRa data na IP UDP pakety) a následné umístění na MQTT broker. Oproti tomu na databázovém serveru běží SQL databáze a také tzv. relační databáze pro rychlý přístup k datům. Celý systém je ovládán přes webové grafické rozhraní a za primární výstup z aplikace je považován MQTT broker. Data lze samozřejmě vizualizovat i ve webové aplikaci.

app-loratech

Společnost RVTech s.r.o. se rozhodla LORATECH NETWORK SERVER vypustit do světa dne 1.1.2017, kdy ho začnou používat první zákazníci. Co bude a nebude na nový rok umět, Vám zkusíme přiblížit v následujícím přehledu:
Funkcionalita LORATECH NETWORK SERVER k 1.1.2017:
– zpracovaní dat z IoT gateway založených na packet forwarderu od semtechu. Vše testujeme na námi vyvíjené LORATECH-GW, ale bude možné zapojit libovolnou GW, která splňuje požadavky protokolu Semtech UDP Protocol
– připojení LoraWAN koncových zařízení, a to jak metodou ABP, tak metodou OTAA (práce s AppKey, NwkSkey, AppSkey)
– nulování(reset) counteru (UP i DOWN), případně jejich ignorace
– kategorizace zařízení do aplikací (použití DEVEUI, APPEUI)
– podpora obousměrné komunikace tj. LORA senzor–> LORATECH NW SERVER –>MQTT, ale i MQTT –> LORATECH NW SERVER –>LORA senzor . Využitelné na změnu periody, přeprogramování koncového zařízení atd.
– podpora tzv. parsovacích tabulek (nutné pro správnou interpretaci dat v GUI) – na úrovni Byte, Bit (little, big endian), převod soustav z HEX do INT, CHAR, GPS atd.
– automatické generování restrikcí na MQTT broker + přístupových údajů na základě registrace uživatele
– základní notifikace emailem (teplota je vyšší než 24 stupňů, pošli email)
– automatická fakturace (provoz čidla, pronájem GW, vlastní další služby), kreditový systém, zasílání zálohových faktur, konektor pro FIO banku
– vykreslení administrátorských (GW) i uživatelských dat (čidla) pomocí google API
– blokaci/odblokaci, fakturaci/nefakturaci uživatele – pro testovací provoz např. ve městech
– správu novinek, které se objevují na dashboardu uživateli
– typy účtu user/admin/superadmin
– výstupy do spojnicových, koláčových, rozhodovacích grafů, textový výstup a googlemaps – součást GUI
– správu jednotek a datových typů, které systém následně vizualizuje (Př: volt (V) – výstup spojnicový graf, ikonka blesku, napětí atd.)
– dohled GW, generování konfiguračních JSON souborů – pro centralizovanou konfiguraci GW

mqtt-app

Během roku 2017 se lze těšit na kvartální updaty, které postupně přidají následující funkcionalitu:

– podpora SSL/TLS MQTT broker, vkládání uživatelských certifikátů – tj zabezpečení mezi LORATECH NS a externí aplikací
– nasazení NODERED.js pro pokročilejší práci s daty
– API pro komunikaci s aplikacemi třetích stran (thingspeak, freeboard.io atd.) – respektive převod MQTT na RESTAPI, POST, GET + zadání uživatelských účtů
– mobilní aplikace pro jednoduchou správu nodů (načtení QR kódu, zavedení do systému, získání dat) – bez nutnosti opisovat dlouhé kódy a klíče

Chystaný prototyp LoRa nodu firmy RVTech s.r.o.

Začátkem roku 2017 firma RVTech s.r.o. uvede na trh LoRaWAN kompatibilní zařízení, které bude schopné v sítí LORATECH fungovat na 2 tužkové baterie několik let (počítá se až s 10 lety). Zařízení půjde použít pro monitoring environmentálních veličin (tlak, vlhkost, teplota, detekce plynů). V modifikované variantě pak půjde zařízení upravit pro odečet vodoměrů, plynoměrů, elektroměru a dodávek tepla v bytových domech.

Zařízení v sobě ponese subskripci pro plzeňskou síť LORATECH, ale bude ji možné lehce překonfigurovat i pro použití v jiných sítích. V Plzni však uživatelé budou mít tu výhodu, že senzor zaregistrují do sítě pomocí několika kliknutí ve webové aplikaci a budou tak schopni bez složitého nastavování ihned získávat data ze zakoupeného senzoru.

Přestože se jedná o technologickou novinku očekávaná cena se bude pohybovat okolo 2000Kč a cena za připojení do sítě LORATECH kolem 30Kč/měsíc. Vše tedy vyjde podstatně levněji než tomu bylo nyní s 3G technologiemi a mobilními operátory.

mapa lorawan plzen

Plzeň a okolí má novou síť LoRaWAN

V Plzni a okolí vznikla síť pro internet věcí (Internet of Things, IoT) na bázi technologie LoRa.  

Kdo využije plzeňskou IoT síť?

IoT síť využije každý, kdo potřebuje k internetu připojit různé senzory a zařízení rozptýlené ve městě nebo okolní krajině. Může se jednat například o různé senzory, dálkové měření a dohled nebo zcela nové aplikace. Nejčastějšími současnými uživateli IoT jsou průmyslové a zemědělské firmy, které potřebují sledovat různé technologie nebo senzory v rozlehlých areálech a sbírat data pro vyhodnocení různých událostí nebo optimalizaci své činnosti – například údržby zařízení. Komunikace může být navíc i obousměrná, takže pomocí IoT sítě lze pomocí povelů ovládat různá zařízení.

schema_lora

 

Výhodou sítě IoT oproti připojení přes WiFi nebo 3G modem je řádově nižší cena zařízení (až stokoruny místo tisíců a desetitisíců Kč), nízké paušální poplatky a provoz na baterie až několik let.

Od konce srpna je v Plzni k dispozici kvalitní pokrytí IoT sítí na bázi LoRa. Nejedná se však jen o „rozsvícení“ IoT sítě nad Plzní. Partnerství firem RVTech a Whitesoft (a budoucích dalších partnerů) dává k dispozici ucelený systém. Od požadavku zákazníka („potřebuji sledovat to a to“), přes návrh senzorů, připojení k IoT síti, zabezpečený sběr a přenos dat, zpracování dat (analýza) až po jejich vizualizaci, notifikace nebo integrace do stávajících IT systémů.  

Budovaná síť funguje na technologii LoRaWAN, která je jedním z hlavních technických standardů v IoT. Oproti velkým hráčům s celorepublikovým pokrytím sítě SIGFOX nebo LoRa nabídne plzeňská LoraWAN síť výrazně kvalitnější pokrytí signálem. V současné době je signálem z pěti vysílačů pokrytá asi třetina Plzně, v následujících týdnech bude pokrytí rozšířena na více než deset vysílačů, které pokryjí celou Plzeň. Následně bude pokryto okolí Plzně a Rokycansko. Partnerem a spoluiniciátorem vybudování této nové sítě je spolek PlzenecNET.

mapa lorawan plzen

Společnosti RVTech a Whitesoft nyní hledají první zájemce z řad uživatelů nebo partnerů, kteří by měli zájem o využívání a rozšiřování IoT sítě na Plzeňsku. Pro zájemce firmy pořádají dne 23. září 2016 společný seminář, který proběhne na Západočeské univerzitě v Plzni. Více informací o semináři viz přiložená pozvánka.

 

Kontakty

Ing. Radek Vozák, jednatel RVTECH, 702 123 170, vozak@rvtech.cz

Ing. Jan Valdman, ředitel pobočky Whitesoft Plzeň, 603 590 152, jan.valdman@whitesoft.eu

Ing. et Ing. Petr Kašpar, Ph.D., předseda PlzenecNET, 775 785 001, kaspar@plzenec.net