Callback - tělo

Přidali jsme funkcionalitu callbacků. Pro přijatá data z každého nodu je nyní možné nastavit metody PUT, POST, GET a automaticky tak směrovat data na svůj webový server. K dispozici je historie callbacků a informace zda proběhly úspěšně nebo ne. Integrace s vlastní aplikací je nyní ještě snazší než doposud. Tělo callbacků můžete definovat pomocí systémových a uživatelských proměnných – ty jsou závislé na parsovací tabulce pro příchozí data. Možné proměnné použitelné při editaci těla callbacku najdeme v seznamu dostupných zkratek.

Postup vytvoření callbacku
V detailu nodu v záložce Callback stiskneme tlačíko Nový callback.
Zvolíme název dle osobní volby.
Položku URL vyplníme dle vzoru http://159.69.158.216:9090/api/v1/AcessToken/telemetry. Tučně uvedený text získáme ve vizualizačním prostředí ThingsBoard, kde založíme v položce DEVICES nové zařízení. Poté poklepáním vstoupíme do nastavení zařízení a stiskem tlačítka COPY ACCESS TOKEN se nám do schránky uloží zmiňovaný kód, který vložíme do námi editované URL adresy.
V položce Metoda GET zvolíme POST (posílání).
Do položky Content type napíšeme application/json.
Nyní zbývá vyplnit položku Tělo, kde specifikujeme, která data budeme chtít posílat. Oddíl (podobně jako např. v kódu programu v jazyce C) uvedeme a též ukončíme složenými závorkami (obsah vložíme do složených závorek). Jednotlivé položky (řádky těla) mají tvar:
název_položky„: „{proměnná}
Název položky opět volíme dle osobní potřeby. Proměnnou vybereme ze seznamu.
Příklad: „Elektromer_1“: „{userData#s0_kanal_1}“
Položky na konci řádku oddělujeme čárkou.

Callback - tělo

Callback uložíme stisknutím tlačítka Přidat callback. Pokud callback editujeme, pak ukládáme tlačítkem Upravit callback.

V historii callbacků si můžeme prohlédnout seznam odeslaných zpráv s informací, zda přenos proběhl v pořádku.

Editace callbacku

Editace callbacku

Vizualizační prostředí ThingsBoard

Vizualizační prostředí ThingsBoard

ThingsBoard (s grafy)

ThingsBoard (s grafy)