Nastavení parametrů KETCube a sensoru LORATECH MultiSense

Co je to LoRaTech MultiSense sensor?

LORATECH MultiSense sensor je nová generace platformy pro snímání a dálkové měření dodávaná společností RVTech s.r.o. Jedná se o rozšiřující desku pro platformu KETCube pro průmyslové použití. Lze ji objednat v mnoha variantách provedení (napájení, krabička, funkcionalita).

KETCube® je HW i SW prototypová a demo platforma vyvinutá na Katedře materiálů a technologií (KET) Elektrotechnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Platforma KETCube® se obecně skládá ze základní desky a rozšiřujících desek. Má implementován základní autonomní RHT (relativní vlhkost a teplota) senzor. Další senzory lze připojit k základní desce připojením k pinům patice. Základní deska je osazena mikroBUSTM pinout-kompatibilní paticí.

KETCube

Patice KETCube je nadmnožinou definované zásuvky mikroBUS od MikroElektronika d.o.o. Podrobný pohled na oba pinouty je na obrázku. Pinout KETCube rozšiřuje pinout mikroBUSTM o další 4 IO piny do pinové lišty označené IO1 – IO4 (viz. obrázek). Kratší pinová lišta je duplikována při zachování rozložení pinů a zvýšení vzdálenosti patic z 22,86 mm = 0,9” pro mikroBUSTM na 27,94 mm = 1,1”.

Pinout KETCube

KETCube® pracuje s napájecím napětím a napětím logiky 3,3V. Pro napájení desky lze použít napětí 3,3V nebo 5V.

Hlavní deska KETCube (KETCube mainBoard)

Hlavní deska KETCube je základní součástí platformy KETCube. Procesor hlavní desky je STM32L0 integrovaný do modulu Murata Type ABZ. Některé z pinů STM32L0 jsou k dispozici na desce a na pinových lištách, některé z nich jsou určeny pro rádio typu ABZ, a proto je nemůže používat aplikace. Hlavní deska je vybavena snímačem RHT řady HDCx080 nebo SHT31, který může sloužit k monitorování relativní vlhkosti (RH) a teploty (T). Deska může být osazena integrovanou anténou nebo některým z anténních konektorů (u.FL, SMA) pro připojení externí antény.

Jak KETCube konfigurovat?

KETCube, a tedy i LoRaTech S0 sensor lze uživatelsky konfigurovat pomocí UART komunikace s terminálem prostřednictvím kabelu s převodníkem na USB. Na základě hardwarové konfigurace i softwarové aktivace jednotlivých modulů se odvíjí struktura datového rámce a tedy i parsovací tabulky v aplikaci LoRaTech. Dále lze nastavit periodu měření a zasílání informací. Nod podporuje připojení do sítě LoRaWAN jak pomocí OTAA (Over The Air Activation), tak i ABP (Autorization By Personalization).

Komunikační terminál

Pomocí UART komunikace prostřednictvím kabelu s převodníkem na USB a např. programu PuTTY je možné zařízení konfigurovat v prostředí LoRaTech terminálu.

Nastavení sériové komunikace:

 • Rychlost: 9600 bps
 • Data bits: 8
 • Stop bits: 1
 • Parita: No
 • HW Flow control: No
 • COM Port: záleží na nastavení konfigurace virtuálního COM portu (v OS Windows COMx, /dev/ttyUSBx pro OS na bázi Linuxu)

UART modul se připojuje na piny „dlouhé pinové lišty“ následovně:

 • GND a případně napájení o úrovni 3,3V na piny GND a 3V3 (první a druhý pin od společné hrany pinových lišt).
 • Komunikační signálové vodiče Tx a Rx se připojují na poslední dva piny dlouhé lišty (označeny IO1 a IO2), kde IO1 je Tx a IO2 Rx signál.

Práce s LoRaTech terminálem

Pokud obsahuje KETCube dodávaný firmware (zdarma jej lze získat ze stránek projektu na githubu), lze použít pro komunikaci s KETCube a jeho konfiguraci prostředí sériové komunikace s názvem KETCube Terminal. Ten je k dispozici na rozhraní USART1 (IO1 a IO2)

Terminál KETCube umožňuje konfigurovat moduly KETCube (LoRa, HDCX080, batMeas …) a parametry modulu (např. devEUI, appKey, … pro modul LoRa). Terminál KETCube je citlivý na velká písmena.

Modulem je označena ucelená část programového kódu řídící konkrétní funkcionalitu.

Příkazy terminálu se řídí hierarchickým stromovým uspořádáním. Po resetování zařízení se vypíše základní nápověda včetně kořenových/základních příkazů. Nápovědu lze kdykoli vyvolat příkazem help. Po stisknutí klávesy [TAB] se zobrazí vložená nápověda (např. Napište „s [TAB]“ a všechny příkazy začínající „s“ budou vytištěny – jsou to: „set“ a “show”). Inline nápověda je užitečná zejména pro příkazy skryté hluboko ve stromové struktuře. Chcete-li zobrazit seznam modulů, použijte příkaz list. Příkazy enable (povolit) / disable (zakázat) slouží k zapnutí / vypnutí modulů KETCube.

Když je modul povolen, začne provádět definovanou operaci (např. změří RH a teplotu a odešle výsledky přes LoRa). K ladění lze dodatečně použít povolovací příkaz a druhý (volitelný) parametr příkazu, který nastavuje úroveň severity (tj. množství ladících informací vypisovaných modulem na sériový terminál) modulu (bez použití druhého parametru zůstává severita na výchozí úrovni).

Úrovně severity jsou: NONE (0), ERROR (1), INFO (2) a DEBUG (3). Výchozí úroveň severity je ERROR. Příkazy show / set se používají k zobrazení / nastavení parametrů modulů KETCube® (např. show LoRa devEUI). Parametry se ukládají do EEPROM na čipu.

Historie příkazů je dostupná pomocí kláves > a <. Všechna nastavení, kromě těch nastavených příkazem setr, se aplikují až po resetu zařízení. Ten proveďte příkazem reload.

Příkaz setr slouží ke změně (některých) parametrů za běhu, příkaz showr pak slouží k zobrazení aktuálních parametrů, které mohou být odlišné od parametrů nastavených příkazem set. Hodnoty nastavené pŕíkazem setr jsou ztraceny po resetu KETCube®.

Výchozí nastavení terminálu:

 • Tx PIN: IO2
 • Rx PIN: IO1
 • Rychlost: 9600 b/s
 • Datových bitů: 8
 • Stop bitů: 1
 • Parita: Ne
 • HW Flow control: Ne
 • Konec řádku: CR + LF nebo LF

Terminál je case-sensitive (rozlišuje velká a malá písmena). Příkazy mají stromovou strukturu a nápovědu, takže práce s ním je vcelku intuitivní.

Příkazy:

 • about = výpis informací o KETCubeMulti, Copyright, License, …
 • help = vypíše seznam příkazů
 • disable = vypnutí KETCube modulu
 • enable = zapnutí KETCube modulu
 • list = výpis dostupných KETCube modulů
 • reload = restart KETCube
 • show = výpis LoRa, SigFox … parametrů zapsaných v paměti EEPROM
 • showr = výpis LoRa, SigFox … parametrů zapsaných v paměti RAM
 • set = nastavení LoRa, Sigfox … parametrů (nastavené změny parametrů se projeví až po HW restartu nebo po SW restartu – příkazu reload)
 • setr = nastavení LoRa, Sigfox … parametrů (nastavené změny parametrů se projeví okamžitě, jsou však zapsány pouze do paměti RAM a tedy po restartu již nebudou aktivní)

Zobrazení ladících zpráv lze zapnout parametrem příkazu enable. 0 = bez výpisu zpráv (příznak None), 1 = výpis pouze chybových zpráv (příznak eRror), 2 = výpis informačních zpráv (příznak Info), 3 = výpis všech zpráv (příznak Debug). Např. enable LoRa 2 zapne modul LoRa s výpisy informací o připojení a vysílání (včetně těch chybových).

V terminálu funguje i oblíbený inline help, který po napsání počátečního písmene příkazu a stisku klávesy [TAB] vypíše příkazy začínající na zadané písmeno přičemž na příkazovém řádku písmeno zůstane a můžeme pokračovat v zadávání příkazu. Inline help je užitečný zejména pro příkazy skryté hluboko v struktuře stromu či pokud si nejsme jisti přesnou podobou příkazu např. co se týká velkých a malých písmen.

KETCube Terminal

Jak KETCube programovat

Firmwarové moduly KETCube

Firmware pro aplikace s KETCube je sestaven ze sady modulů. Například:

 • LoRa – KETCube je vyvinut pro aplikace ve světě tzv. Internetu věcí (IoT). Tento modul řídí komunikaci pomocí protokolu LoRaWAN.
 • HDCX080 / SHT31 – KETCube má na desce implementován senzor relativní vlhkosti a teploty. Tento modul řídí měření těchto fyzikálních parametrů prostředí a komunikaci se senzorem po sběrnici I2C.
 • S0 – Při použití v aplikaci pro odečet energií je použit právě tento modul. Kromě „prostého“ čítání impulzů nabízí též funkci reakce na náběžnou hranu (změna stavu spínače 1 → 0 nebo obráceně).
 • batMeas – Tento modul provádí měření napětí napájecí baterie. Protože při práci s KETCube EDU je zařízení napájené prostřednictvím USB kabelu, nebudete tento modul patrně používat.
 • ADC – Tento modul provádí měření napětí v mV na pinu AN.
 • Arduino – Modul, jehož funkci můžete programovat v prostředí Arduino IDE. Pracujete-li s KETCube EDU, programujete v prostředí Arduino IDE funkce právě tohoto modulu.
 • Dokumentaci API KETCube EDU naleznete na webu: https://edu.ketcube.cz/files/apidoc/

Hardwarové řešení

Pro nahrání kódu je třeba v KETCube® inicializovat tzv. Bootloader.
Bootloader je malý program, který se stará o aktualizaci aplikačního kódu KETCube®. Bootloader je inicializován stiskem a podržením tlačítka BOOT na desce KETCube, krátkým stiskem tlačítka RST a puštěním tlačítka BOOT.

Software

Pro nahrání kódu lze použít např. oficiální SW výrobce mikrokontroléru STM32CubeProgrammer. Lze zvolit několik možností komunikace. Nejčastěji je používán protokol UART, kdy se nám nabídne vhodné nastavení vč. komunikačního portu (ten je třeba zkontrolovat, protože může být mylně přiřazen implicitní COM port). V druhé záložce vlevo je pak nabídnuto prostředí pro naprogramování mikrokontroléru.

Jinou možností je použít prostředí Arduino IDE. Návod lze nalézt na https://edu.ketcube.cz/ v oddílu Začínáme s KETCube EDU.

Závěr

Platforma KETCube® je dnes již standardním řešením ve většině projektů firmy RVTech používajích nejen komunikaci v prostředí  IoT (internetu věcí) prostřednictvím protokolu LoRaWAN. Tím, že se jedná o hardwarově i softwarově otevřenou platformu, lze ji bez omezení implementovat v mnoha oblastech. Více informací lze nalézt na https://ketcube.cz nebo na https://github.com/SmartCAMPUSZCU.

LORATECH Downlinky

Funkce Downlink pro zasílání dat do nodu

Pokud potřebujete do NODu poslat příkaz, použijte funkci downlink.

Zaslání downlinkového příkazu do nodu provedete tak, že v seznamu nodů (Nody → Seznam) zvolíte váš NODE a kliknete na tlačítko Zobrazit detail. Následně se Vám zobrazí Detail Nodu, kde zvolíte kartu s názvem Downlink. Zde do prvního pole vyplníte číslo portu, na kterém váš nod naslouchá. Do druhého řádku pak samotnou zprávu. Zpráva (příkaz) musí být ve formátu base64. Při překladu je nutné dát pozor, jaký je výchozí formát překladače (ASCII nebo hex). Chybný příkaz nod zahodí. 

Mezi nejpoužívanější online překladače base64 patří např. http://tomeko.net/online_tools/hex_to_base64.php.

Příkazy jsou automaticky ukládány do fronty, ze které budou postupně vyčítány. Uložení do fronty provedete tlačítkem Odeslat.

Použití této funkcionality je závislé na třídě, v které váš nod pracuje. Nod pracující v Class A, která je nejpoužívanější, naslouchá ve dvou po sobě následujících krátkých oknech umístěných v časové ose za rámcem nodem zaslaných dat. Naslouchá tedy s intervalem rovnajícím se periodě vysílání – data budou odeslána po přijetí dat od nodu. Nod pracující v Class C naslouchá, kromě okamžiku vysílání, stále – data budou odeslána okamžitě. Nod pracující v Class B, která není příliš používána a mnohdy i nepodporována, je podobná Class A, ale přijímací okna zařízení generuje neustále. Otevírání přijímacích oken je synchronizované podle plánovaných časových intervalů, které vysílá brána (beacon).

Záložka Downlink

Použití v praxi

Funkci downlink používá např. aplikace RemoteTerminal, která pracuje tak, že na port 13 zašle pomocí downlinkového okna příkaz ve formátu base64 a v příští periodě získá na stejném portu uplinkovou odpověď. Vstupní informace se do aplikace vkládají jako jako prostý text, tak, jak jsme zvyklí z klasického terminálu přes UART a aplikace informaci převede do formátu base64. Pro urychlení práce je zde možné použít dávkový režim.

Dalším praktickým využitím downlinků je změna stavu nodu či vyvolání funkce (např. sepnutí) na dálku nebo pro okamžité zaslání dat „na vyžádání“. Zde je třeba, aby nod kvůli okamžité reakci pracoval v Class C.

LoRaTech S0 sensor

LORATECH S0

Co je to LoRaTech S0 sensor?

LORATECH S0 sensor je platforma pro snímání a dálkové měření dodávaná společností RVTech s.r.o. Jedná se o rozšiřující desku pro platformu KETCube pro průmyslové použití. Lze ji objednat v mnoha variantách provedení (napájení, krabička, funkcionalita).

V jakých konfiguracích LoRaTech S0 sensor pracuje?

LORATECH S0 sensor je dodáván v různých konfiguračních variantách v závislosti na zvolené funkcionalitě. Název zařízení se skládá z názvu rodiny produktů „LORATECH S0 sensor“ a expresního řetězce specifického pro zvolenou hardwarovou konfiguraci zařízení:

LORATECH S0 SA[BBCCDDEE] -X [XX] (Y)

 • Označení A uvádí počet vstupů pro čítání impulzů S0
 • Označení BB, CC, DD nebo EE kóduje dostupné funkce.
 • Označení X, XX nebo XXX kóduje dostupné zdroje zdroje energie.
 • Označení (Y) kóduje řešení krytu LORATECH S0 sensor.

LORATECH S0 S4THVM-B(K)
Jedná se o plnou konfiguraci ve standardní krabici s krytím IP65) (kód K v závorce na konci označení).

Může přijímat až 4 různé signály S0 (kód S4), má integrované čidlo teploty a relativní vlhkosti (kód TH) a měří úroveň napájecího napětí (kód VM).

Zařízení může být napájeno z baterie (kód B) nebo z externího zdroje stejnosměrného proudu (pak je jako kód v závorce uvedeno písmeno V).

Další verze umožňuje komunikaci prostřednictvím protokolu I2C (kód IC). Dostupné jsou pak ale pouze 2 impulzní vstupy S0.

Lze LoRaTech S0 sensor konfigurovat?

LoRaTech S0 sensor lze uživatelsky konfigurovat pomocí UART komunikace s terminálem prostřednictvím kabelu s převodníkem na USB. Na základě hardwarové konfigurace i softwarové aktivace jednotlivých modulů se odvíjí struktura datového rámce a tedy i parsovací tabulky v aplikaci LoRaTech. Dále lze nastavit periodu měření a zasílání informací. Nod podporuje připojení do sítě LoRaWAN jak pomocí OTAA (Over The Air Activation), tak i ABP (Autorization By Personalization).

Komunikační terminál

Pomocí UART komunikace prostřednictvím kabelu s převodníkem na USB a např. programu PuTTY je možné zařízení konfigurovat v prostředí LoRaTech terminálu.

Nastavení sériové komunikace:

 • Rychlost: 9600 bps
 • Data bits: 8
 • Stop bits: 1
 • Parita: No
 • HW Flow control: No
 • COM Port: záleží na nastavení konfigurace virtuálního COM portu (v OS Windows COMx, /dev/ttyUSBx pro OS na bázi Linuxu)

Práce s LoRaTech terminálem
Terminál je case-sensitive (rozlišuje velká a malá písmena). Příkazy mají stromovou strukturu a nápovědu, takže práce s ním je vcelku intuitivní. Příkazy:

 • about = výpis informací o KETCubeMulti, Copyright, License, …
 • help = vypíše seznam příkazů
 • disable = vypnutí KETCube modulu
 • enable = zapnutí KETCube modulu
 • list = výpis dostupných KETCube modulů
 • reload = restart KETCube
 • show = výpis LoRa, SigFox … parametrů zapsaných v paměti EEPROM
 • showr = výpis LoRa, SigFox … parametrů zapsaných v paměti RAM
 • set = nastavení LoRa, Sigfox … parametrů (nastavené změny parametrů se projeví až po HW restartu nebo po SW restartu – příkazu reload)
 • setr = nastavení LoRa, Sigfox … parametrů (nastavené změny parametrů se projeví okamžitě, jsou však zapsány pouze do paměti RAM a tedy po restartu již nebudou aktivní)

Zobrazení ladících zpráv lze zapnout parametrem příkazu enable. 0 = bez výpisu zpráv (příznak None), 1 = výpis pouze chybových zpráv (příznak eRror), 2 = výpis informačních zpráv (příznak Info), 3 = výpis všech zpráv (příznak Debug). Např. enable LoRa 2 zapne modul LoRa s výpisy informací o připojení a vysílání (včetně těch chybových).

V terminálu funguje i oblíbený inline help, který po napsání počátečního písmene příkazu a stisku klávesy [TAB] vypíše příkazy začínající na zadané písmeno přičemž na příkazovém řádku písmeno zůstane a můžeme pokračovat v zadávání příkazu. Inline help je užitečný zejména pro příkazy skryté hluboko v struktuře stromu či pokud si nejsme jisti přesnou podobou příkazu např. co se týká velkých a malých písmen.

LoRaTech terminal
LoRaTech KETCube terminal

Kde LoRaTech S0 sensor seženu a kde registruji?

Senzor můžete zakoupit na eshopu http://eshop.loratech.cz ve variantách ELECTRICITY (pro měření jakéhokoliv externího impulzního S0 signálu) http://eshop.loratech.cz za cenu 1 585 Kč bez DPH, GAS ITRON (dodáván včetně odečítací hlavy pro plynoměry Itron) http://eshop.loratech.cz za cenu 2 590 Kč Kč bez DPH nebo GAS ELSTER (dodáván včetně odečítací hlavy pro plynoměry Elster) http://eshop.loratech.cz za cenu 2 990 Kč Kč Kč bez DPH.

Nod lze registrovat v aplikaci https://app.loratech.cz . Za standardní provoz zaplatíte 25Kč/měsíc bez DPH. Pro členy spolku PlzenecNET v okolí Plzně je tato služba zcela zdarma. Z aplikace mohou být data přeposílána do vizualizačního prostředí ThingsBoard.

Vizualizační prostředí ThingsBoard
Vizualizační prostředí ThingsBoard
ThingsBoard (s grafy)
ThingsBoard (s grafy)
Publikoval / Květen 16, 2019 / Publikováno v Novinky
loratech combo

LORATECH COMBO

Co je to LoRaTech COMBO node?

LORATECH COMBO node je modulární platforma pro snímání a dálkové měření dodávaná společností RVTech s.r.o. Jedná se o rozšiřující desku pro platformu KETCube pro průmyslové použití. Lze ji objednat v mnoha variantách provedení (napájení, krabička, funkcionalita).

V jakých konfiguracích LoRaTech COMBO node pracuje?

LORATECH Combo je dodávána v různých konfiguračních variantách v závislosti na zvolené funkcionalitě. Název zařízení se skládá z názvu rodiny produktů „LORATECH Combo“ a expresního řetězce specifického pro zvolenou hardwarovou konfiguraci zařízení:

LORATECH COMBO AA [BBCCDDEE] -X [XX] (Y)

 • Označení AA, BB, CC, DD nebo EE kóduje dostupné funkce.
 • Označení X, XX nebo XXX kóduje dostupné zdroje zdroje energie.
 • Označení (Y) kóduje řešení krytu LORATECH Combo.

LORATECH COMBO MBRSS4VMTH-BV(K)
Jedná se o konfiguraci s úplnou funkcionalitou ve standardní krabici s krytím IP65) (kód K v závorce na konci označení). Umožňuje komunikaci prostřednictvím protokolu M-BUS (kód MB) i prostřednictvím protokolu MoDBUS (pomocí RS485) (kód RS). Může přijímat až 4 různé signály S0 (kód S4), měří úroveň napájecího napětí (kód VM) a má integrované čidlo teploty a relativní vlhkosti (kód TH). Zařízení může být napájeno z baterie (kód B) nebo z externího zdroje stejnosměrného proudu (kód V).

Kromě zakrytování ve standardní krabici je možná i varianta v DIN kompatibilním boxu (verze by byla označena kódem D v závorce na konci označení).

Lze LoRaTech COMBO node konfigurovat?

LoRaTech COMBO node lze uživatelsky konfigurovat pomocí UART komunikace s terminálem prostřednictvím kabelu s převodníkem na USB. Na základě hardwarové konfigurace i softwarové aktivace jednotlivých modulů se odvíjí struktura datového rámce a tedy i parsovací tabulky v aplikaci LoRaTech. Dále lze nastavit periodu měření a zasílání informací. Nod podporuje připojení do sítě LoRaWAN jak pomocí OTAA (Over The Air Activation), tak i ABP (Autorization By Personalization).

Komunikační terminál

Pomocí UART komunikace prostřednictvím kabelu s převodníkem na USB a např. programu PuTTY je možné zařízení konfigurovat v prostředí LoRaTech terminálu.

Nastavení sériové komunikace:

 • Rychlost: 9600 bps
 • Data bits: 8
 • Stop bits: 1
 • Parita: No
 • HW Flow control: No
 • End-of-line: CR+LF or LF
 • COM Port: záleží na nastavení konfigurace virtuálního COM portu (v OS Windows COMx, /dev/ttyUSBx pro OS na bázi Linuxu)

Práce s LoRaTech terminálem
Terminál je case-sensitive (rozlišuje velká a malá písmena). Příkazy mají stromovou strukturu a nápovědu, takže práce s ním je vcelku intuitivní. Příkazy:

 • about = výpis informací o KETCubeMulti, Copyright, License, …
 • help = vypíše seznam příkazů
 • disable = vypnutí KETCube modulu
 • enable = zapnutí KETCube modulu
 • list = výpis dostupných KETCube modulů
 • reload = restart KETCube
 • show = výpis LoRa, SigFox … parametrů
 • set = nastavení LoRa, Sigfox … parametrů (nastavené změny parametrů se projeví až po HW restartu nebo po SW restartu – příkazu reload)

Zobrazení ladících zpráv lze zapnout příkazem enable DebugDisplay (a příkazem reload aplikujeme). Vypnutí zpráv provedeme příkazem disable DebugDisplay (a příkazem reload aplikujeme).

V terminálu funguje i oblíbený inline help, který po napsání počátečního písmene příkazu a stisku klávesy [TAB] vypíše příkazy začínající na zadané písmeno přičemž na příkazovém řádku písmeno zůstane a můžeme pokračovat v zadávání příkazu. Inline help je užitečný zejména pro příkazy skryté hluboko v struktuře stromu či pokud si nejsme jisti přesnou podobou příkazu např. co se týká velkých a malých písmen.

LoRaTech terminal

LoRaTech Combo terminal

Kde LoRaTech COMBO node seženu a kde registruji?

Senzor můžete zakoupit na eshopu http://eshop.loratech.cz za cenu 3500Kč bez DPH a registrovat v aplikaci https://app.loratech.cz . Za standardní provoz zaplatíte 25Kč/měsíc bez DPH. Pro členy spolku PlzenecNET v okolí Plzně je tato služba zcela zdarma. Z aplikace mohou být data přeposílána do vizualizačního prostředí ThingsBoard.

Vizualizační prostředí ThingsBoard

Vizualizační prostředí ThingsBoard

ThingsBoard (s grafy)

ThingsBoard (s grafy)

Callback - tělo

LORATECH Callbacky

Přidali jsme funkcionalitu callbacků. Pro přijatá data z každého nodu je nyní možné nastavit metody PUT, POST, GET a automaticky tak směrovat data na svůj webový server. K dispozici je historie callbacků a informace zda proběhly úspěšně nebo ne. Integrace s vlastní aplikací je nyní ještě snazší než doposud. Tělo callbacků můžete definovat pomocí systémových a uživatelských proměnných – ty jsou závislé na parsovací tabulce pro příchozí data. Možné proměnné použitelné při editaci těla callbacku najdeme v seznamu dostupných zkratek.

Postup vytvoření callbacku
V detailu nodu v záložce Callback stiskneme tlačíko Nový callback.
Zvolíme název dle osobní volby.
Položku URL vyplníme dle vzoru http://159.69.158.216:9090/api/v1/AcessToken/telemetry. Tučně uvedený text získáme ve vizualizačním prostředí ThingsBoard, kde založíme v položce DEVICES nové zařízení. Poté poklepáním vstoupíme do nastavení zařízení a stiskem tlačítka COPY ACCESS TOKEN se nám do schránky uloží zmiňovaný kód, který vložíme do námi editované URL adresy.
V položce Metoda GET zvolíme POST (posílání).
Do položky Content type napíšeme application/json.
Nyní zbývá vyplnit položku Tělo, kde specifikujeme, která data budeme chtít posílat. Oddíl (podobně jako např. v kódu programu v jazyce C) uvedeme a též ukončíme složenými závorkami (obsah vložíme do složených závorek). Jednotlivé položky (řádky těla) mají tvar:
název_položky„: „{proměnná}
Název položky opět volíme dle osobní potřeby. Proměnnou vybereme ze seznamu.
Příklad: „Elektromer_1“: „{userData#s0_kanal_1}“
Položky na konci řádku oddělujeme čárkou.

Callback - tělo

Callback uložíme stisknutím tlačítka Přidat callback. Pokud callback editujeme, pak ukládáme tlačítkem Upravit callback.

V historii callbacků si můžeme prohlédnout seznam odeslaných zpráv s informací, zda přenos proběhl v pořádku.

Editace callbacku

Editace callbacku

Vizualizační prostředí ThingsBoard

Vizualizační prostředí ThingsBoard

ThingsBoard (s grafy)

ThingsBoard (s grafy)

Publikoval / Září 16, 2018 / Publikováno v Novinky

KETCube – hardwarová platforma

Vážení uživatelé sítě LORATECH,

v březnu jsem pro Vás opět připravili upgrade naší aplikace a zařadili do našeho portfolia další  hardwarovou novinku KETCube.

Platforma KETCube

Hardwarovou novinkou, která vznikla na Západočeské univerzitě, je modulární LoRaWAN systém  KETCube. Jde o destičky 32x32mm, které se do sebe dají zapojovat a můžete tak velmi rychle sestavit vlastní senzor. Hlavní jednotkou je mainboard obsahují chip Murata, který půjde využívat do sítě LoRaWAN i Sigfox. K hlavní jednotce lze připojit bateriový modul a modul se senzorem. Desky se objeví brzy na našem eshopu a postupně budeme rozšiřovat portfolio rozšiřujících desek. Datasheet lze nalézt: http://chytra-obec.cz/KETCubeDatasheet.pdf