LORATECH Downlinky

Funkce Downlink pro zasílání dat do nodu

Pokud potřebujete do NODu poslat příkaz, použijte funkci downlink.

Zaslání downlinkového příkazu do nodu provedete tak, že v seznamu nodů (Nody → Seznam) zvolíte váš NODE a kliknete na tlačítko Zobrazit detail. Následně se Vám zobrazí Detail Nodu, kde zvolíte kartu s názvem Downlink. Zde do prvního pole vyplníte číslo portu, na kterém váš nod naslouchá. Do druhého řádku pak samotnou zprávu. Zpráva (příkaz) musí být ve formátu base64. Při překladu je nutné dát pozor, jaký je výchozí formát překladače (ASCII nebo hex). Chybný příkaz nod zahodí. 

Mezi nejpoužívanější online překladače base64 patří např. http://tomeko.net/online_tools/hex_to_base64.php.

Příkazy jsou automaticky ukládány do fronty, ze které budou postupně vyčítány. Uložení do fronty provedete tlačítkem Odeslat.

Použití této funkcionality je závislé na třídě, v které váš nod pracuje. Nod pracující v Class A, která je nejpoužívanější, naslouchá ve dvou po sobě následujících krátkých oknech umístěných v časové ose za rámcem nodem zaslaných dat. Naslouchá tedy s intervalem rovnajícím se periodě vysílání – data budou odeslána po přijetí dat od nodu. Nod pracující v Class C naslouchá, kromě okamžiku vysílání, stále – data budou odeslána okamžitě. Nod pracující v Class B, která není příliš používána a mnohdy i nepodporována, je podobná Class A, ale přijímací okna zařízení generuje neustále. Otevírání přijímacích oken je synchronizované podle plánovaných časových intervalů, které vysílá brána (beacon).

Záložka Downlink

Použití v praxi

Funkci downlink používá např. aplikace RemoteTerminal, která pracuje tak, že na port 13 zašle pomocí downlinkového okna příkaz ve formátu base64 a v příští periodě získá na stejném portu uplinkovou odpověď. Vstupní informace se do aplikace vkládají jako jako prostý text, tak, jak jsme zvyklí z klasického terminálu přes UART a aplikace informaci převede do formátu base64. Pro urychlení práce je zde možné použít dávkový režim.

Dalším praktickým využitím downlinků je změna stavu nodu či vyvolání funkce (např. sepnutí) na dálku nebo pro okamžité zaslání dat „na vyžádání“. Zde je třeba, aby nod kvůli okamžité reakci pracoval v Class C.

LoRaTech S0 sensor

LORATECH S0

Co je to LoRaTech S0 sensor?

LORATECH S0 sensor je platforma pro snímání a dálkové měření dodávaná společností RVTech s.r.o. Jedná se o rozšiřující desku pro platformu KETCube pro průmyslové použití. Lze ji objednat v mnoha variantách provedení (napájení, krabička, funkcionalita).

V jakých konfiguracích LoRaTech S0 sensor pracuje?

LORATECH S0 sensor je dodáván v různých konfiguračních variantách v závislosti na zvolené funkcionalitě. Název zařízení se skládá z názvu rodiny produktů „LORATECH S0 sensor“ a expresního řetězce specifického pro zvolenou hardwarovou konfiguraci zařízení:

LORATECH S0 SA[BBCCDDEE] -X [XX] (Y)

 • Označení A uvádí počet vstupů pro čítání impulzů S0
 • Označení BB, CC, DD nebo EE kóduje dostupné funkce.
 • Označení X, XX nebo XXX kóduje dostupné zdroje zdroje energie.
 • Označení (Y) kóduje řešení krytu LORATECH S0 sensor.

LORATECH S0 S4THVM-B(K)
Jedná se o plnou konfiguraci ve standardní krabici s krytím IP65) (kód K v závorce na konci označení).

Může přijímat až 4 různé signály S0 (kód S4), má integrované čidlo teploty a relativní vlhkosti (kód TH) a měří úroveň napájecího napětí (kód VM).

Zařízení může být napájeno z baterie (kód B) nebo z externího zdroje stejnosměrného proudu (pak je jako kód v závorce uvedeno písmeno V).

Další verze umožňuje komunikaci prostřednictvím protokolu I2C (kód IC). Dostupné jsou pak ale pouze 2 impulzní vstupy S0.

Lze LoRaTech S0 sensor konfigurovat?

LoRaTech S0 sensor lze uživatelsky konfigurovat pomocí UART komunikace s terminálem prostřednictvím kabelu s převodníkem na USB. Na základě hardwarové konfigurace i softwarové aktivace jednotlivých modulů se odvíjí struktura datového rámce a tedy i parsovací tabulky v aplikaci LoRaTech. Dále lze nastavit periodu měření a zasílání informací. Nod podporuje připojení do sítě LoRaWAN jak pomocí OTAA (Over The Air Activation), tak i ABP (Autorization By Personalization).

Komunikační terminál

Pomocí UART komunikace prostřednictvím kabelu s převodníkem na USB a např. programu PuTTY je možné zařízení konfigurovat v prostředí LoRaTech terminálu.

Nastavení sériové komunikace:

 • Rychlost: 9600 bps
 • Data bits: 8
 • Stop bits: 1
 • Parita: No
 • HW Flow control: No
 • COM Port: záleží na nastavení konfigurace virtuálního COM portu (v OS Windows COMx, /dev/ttyUSBx pro OS na bázi Linuxu)

Práce s LoRaTech terminálem
Terminál je case-sensitive (rozlišuje velká a malá písmena). Příkazy mají stromovou strukturu a nápovědu, takže práce s ním je vcelku intuitivní. Příkazy:

 • about = výpis informací o KETCubeMulti, Copyright, License, …
 • help = vypíše seznam příkazů
 • disable = vypnutí KETCube modulu
 • enable = zapnutí KETCube modulu
 • list = výpis dostupných KETCube modulů
 • reload = restart KETCube
 • show = výpis LoRa, SigFox … parametrů zapsaných v paměti EEPROM
 • showr = výpis LoRa, SigFox … parametrů zapsaných v paměti RAM
 • set = nastavení LoRa, Sigfox … parametrů (nastavené změny parametrů se projeví až po HW restartu nebo po SW restartu – příkazu reload)
 • setr = nastavení LoRa, Sigfox … parametrů (nastavené změny parametrů se projeví okamžitě, jsou však zapsány pouze do paměti RAM a tedy po restartu již nebudou aktivní)

Zobrazení ladících zpráv lze zapnout parametrem příkazu enable. 0 = bez výpisu zpráv (příznak None), 1 = výpis pouze chybových zpráv (příznak eRror), 2 = výpis informačních zpráv (příznak Info), 3 = výpis všech zpráv (příznak Debug). Např. enable LoRa 2 zapne modul LoRa s výpisy informací o připojení a vysílání (včetně těch chybových).

V terminálu funguje i oblíbený inline help, který po napsání počátečního písmene příkazu a stisku klávesy [TAB] vypíše příkazy začínající na zadané písmeno přičemž na příkazovém řádku písmeno zůstane a můžeme pokračovat v zadávání příkazu. Inline help je užitečný zejména pro příkazy skryté hluboko v struktuře stromu či pokud si nejsme jisti přesnou podobou příkazu např. co se týká velkých a malých písmen.

LoRaTech terminal
LoRaTech KETCube terminal

Kde LoRaTech S0 sensor seženu a kde registruji?

Senzor můžete zakoupit na eshopu http://eshop.loratech.cz ve variantách ELECTRICITY (pro měření jakéhokoliv externího impulzního S0 signálu) http://eshop.loratech.cz za cenu 1 585 Kč bez DPH, GAS ITRON (dodáván včetně odečítací hlavy pro plynoměry Itron) http://eshop.loratech.cz za cenu 2 590 Kč Kč bez DPH nebo GAS ELSTER (dodáván včetně odečítací hlavy pro plynoměry Elster) http://eshop.loratech.cz za cenu 2 990 Kč Kč Kč bez DPH.

Nod lze registrovat v aplikaci https://app.loratech.cz . Za standardní provoz zaplatíte 25Kč/měsíc bez DPH. Pro členy spolku PlzenecNET v okolí Plzně je tato služba zcela zdarma. Z aplikace mohou být data přeposílána do vizualizačního prostředí ThingsBoard.

Vizualizační prostředí ThingsBoard
Vizualizační prostředí ThingsBoard
ThingsBoard (s grafy)
ThingsBoard (s grafy)
Publikoval / Květen 16, 2019 / Publikováno v Novinky
loratech combo

LORATECH COMBO

Co je to LoRaTech COMBO node?

LORATECH COMBO node je modulární platforma pro snímání a dálkové měření dodávaná společností RVTech s.r.o. Jedná se o rozšiřující desku pro platformu KETCube pro průmyslové použití. Lze ji objednat v mnoha variantách provedení (napájení, krabička, funkcionalita).

V jakých konfiguracích LoRaTech COMBO node pracuje?

LORATECH Combo je dodávána v různých konfiguračních variantách v závislosti na zvolené funkcionalitě. Název zařízení se skládá z názvu rodiny produktů „LORATECH Combo“ a expresního řetězce specifického pro zvolenou hardwarovou konfiguraci zařízení:

LORATECH COMBO AA [BBCCDDEE] -X [XX] (Y)

 • Označení AA, BB, CC, DD nebo EE kóduje dostupné funkce.
 • Označení X, XX nebo XXX kóduje dostupné zdroje zdroje energie.
 • Označení (Y) kóduje řešení krytu LORATECH Combo.

LORATECH COMBO MBRSS4VMTH-BV(K)
Jedná se o konfiguraci s úplnou funkcionalitou ve standardní krabici s krytím IP65) (kód K v závorce na konci označení). Umožňuje komunikaci prostřednictvím protokolu M-BUS (kód MB) i prostřednictvím protokolu MoDBUS (pomocí RS485) (kód RS). Může přijímat až 4 různé signály S0 (kód S4), měří úroveň napájecího napětí (kód VM) a má integrované čidlo teploty a relativní vlhkosti (kód TH). Zařízení může být napájeno z baterie (kód B) nebo z externího zdroje stejnosměrného proudu (kód V).

Kromě zakrytování ve standardní krabici je možná i varianta v DIN kompatibilním boxu (verze by byla označena kódem D v závorce na konci označení).

Lze LoRaTech COMBO node konfigurovat?

LoRaTech COMBO node lze uživatelsky konfigurovat pomocí UART komunikace s terminálem prostřednictvím kabelu s převodníkem na USB. Na základě hardwarové konfigurace i softwarové aktivace jednotlivých modulů se odvíjí struktura datového rámce a tedy i parsovací tabulky v aplikaci LoRaTech. Dále lze nastavit periodu měření a zasílání informací. Nod podporuje připojení do sítě LoRaWAN jak pomocí OTAA (Over The Air Activation), tak i ABP (Autorization By Personalization).

Komunikační terminál

Pomocí UART komunikace prostřednictvím kabelu s převodníkem na USB a např. programu PuTTY je možné zařízení konfigurovat v prostředí LoRaTech terminálu.

Nastavení sériové komunikace:

 • Rychlost: 9600 bps
 • Data bits: 8
 • Stop bits: 1
 • Parita: No
 • HW Flow control: No
 • End-of-line: CR+LF or LF
 • COM Port: záleží na nastavení konfigurace virtuálního COM portu (v OS Windows COMx, /dev/ttyUSBx pro OS na bázi Linuxu)

Práce s LoRaTech terminálem
Terminál je case-sensitive (rozlišuje velká a malá písmena). Příkazy mají stromovou strukturu a nápovědu, takže práce s ním je vcelku intuitivní. Příkazy:

 • about = výpis informací o KETCubeMulti, Copyright, License, …
 • help = vypíše seznam příkazů
 • disable = vypnutí KETCube modulu
 • enable = zapnutí KETCube modulu
 • list = výpis dostupných KETCube modulů
 • reload = restart KETCube
 • show = výpis LoRa, SigFox … parametrů
 • set = nastavení LoRa, Sigfox … parametrů (nastavené změny parametrů se projeví až po HW restartu nebo po SW restartu – příkazu reload)

Zobrazení ladících zpráv lze zapnout příkazem enable DebugDisplay (a příkazem reload aplikujeme). Vypnutí zpráv provedeme příkazem disable DebugDisplay (a příkazem reload aplikujeme).

V terminálu funguje i oblíbený inline help, který po napsání počátečního písmene příkazu a stisku klávesy [TAB] vypíše příkazy začínající na zadané písmeno přičemž na příkazovém řádku písmeno zůstane a můžeme pokračovat v zadávání příkazu. Inline help je užitečný zejména pro příkazy skryté hluboko v struktuře stromu či pokud si nejsme jisti přesnou podobou příkazu např. co se týká velkých a malých písmen.

LoRaTech terminal

LoRaTech Combo terminal

Kde LoRaTech COMBO node seženu a kde registruji?

Senzor můžete zakoupit na eshopu http://eshop.loratech.cz za cenu 3500Kč bez DPH a registrovat v aplikaci https://app.loratech.cz . Za standardní provoz zaplatíte 25Kč/měsíc bez DPH. Pro členy spolku PlzenecNET v okolí Plzně je tato služba zcela zdarma. Z aplikace mohou být data přeposílána do vizualizačního prostředí ThingsBoard.

Vizualizační prostředí ThingsBoard

Vizualizační prostředí ThingsBoard

ThingsBoard (s grafy)

ThingsBoard (s grafy)

Callback - tělo

LORATECH Callbacky

Přidali jsme funkcionalitu callbacků. Pro přijatá data z každého nodu je nyní možné nastavit metody PUT, POST, GET a automaticky tak směrovat data na svůj webový server. K dispozici je historie callbacků a informace zda proběhly úspěšně nebo ne. Integrace s vlastní aplikací je nyní ještě snazší než doposud. Tělo callbacků můžete definovat pomocí systémových a uživatelských proměnných – ty jsou závislé na parsovací tabulce pro příchozí data. Možné proměnné použitelné při editaci těla callbacku najdeme v seznamu dostupných zkratek.

Postup vytvoření callbacku
V detailu nodu v záložce Callback stiskneme tlačíko Nový callback.
Zvolíme název dle osobní volby.
Položku URL vyplníme dle vzoru http://159.69.158.216:9090/api/v1/AcessToken/telemetry. Tučně uvedený text získáme ve vizualizačním prostředí ThingsBoard, kde založíme v položce DEVICES nové zařízení. Poté poklepáním vstoupíme do nastavení zařízení a stiskem tlačítka COPY ACCESS TOKEN se nám do schránky uloží zmiňovaný kód, který vložíme do námi editované URL adresy.
V položce Metoda GET zvolíme POST (posílání).
Do položky Content type napíšeme application/json.
Nyní zbývá vyplnit položku Tělo, kde specifikujeme, která data budeme chtít posílat. Oddíl (podobně jako např. v kódu programu v jazyce C) uvedeme a též ukončíme složenými závorkami (obsah vložíme do složených závorek). Jednotlivé položky (řádky těla) mají tvar:
název_položky„: „{proměnná}
Název položky opět volíme dle osobní potřeby. Proměnnou vybereme ze seznamu.
Příklad: „Elektromer_1“: „{userData#s0_kanal_1}“
Položky na konci řádku oddělujeme čárkou.

Callback - tělo

Callback uložíme stisknutím tlačítka Přidat callback. Pokud callback editujeme, pak ukládáme tlačítkem Upravit callback.

V historii callbacků si můžeme prohlédnout seznam odeslaných zpráv s informací, zda přenos proběhl v pořádku.

Editace callbacku

Editace callbacku

Vizualizační prostředí ThingsBoard

Vizualizační prostředí ThingsBoard

ThingsBoard (s grafy)

ThingsBoard (s grafy)

Publikoval / Září 16, 2018 / Publikováno v Novinky

KETCube – hardwarová platforma

Vážení uživatelé sítě LORATECH,

v březnu jsem pro Vás opět připravili upgrade naší aplikace a zařadili do našeho portfolia další  hardwarovou novinku KETCube.

Platforma KETCube

Hardwarovou novinkou, která vznikla na Západočeské univerzitě, je modulární LoRaWAN systém  KETCube. Jde o destičky 32x32mm, které se do sebe dají zapojovat a můžete tak velmi rychle sestavit vlastní senzor. Hlavní jednotkou je mainboard obsahují chip Murata, který půjde využívat do sítě LoRaWAN i Sigfox. K hlavní jednotce lze připojit bateriový modul a modul se senzorem. Desky se objeví brzy na našem eshopu a postupně budeme rozšiřovat portfolio rozšiřujících desek. Datasheet lze nalézt: http://chytra-obec.cz/KETCubeDatasheet.pdf

OpenHAB + LORATECH + IFTTT

Připravili jsme pro Vás čtyřdílný návod, jak krok po kroku propojit aplikaci LORATECH s open-source platformou OpenHAB, jak vizualizovat data z LORAWAN na mobilních platformách a jak si vytvořit notifikaci pomocí IFTTT.

První díl – instalace OpenHAB na RPI3: 01-instalace-na-rpi3

Druhý díl – propojení LORATECH a OpenHAB: 02-propojeni-openhab-s-aplikaci-loratech

Třetí díl – uložení dat do DB a grafování: 03-ukladani-do-db-a-zobrazeni-grafu

Čtvrtý díl – propojení s IFTTT a emailové notifikace: 04-aktivace-myopenhab-a-ifttt