Funkce Downlink pro zasílání dat do nodu

Pokud potřebujete do NODu poslat příkaz, použijte funkci downlink.

Zaslání downlinkového příkazu do nodu provedete tak, že v seznamu nodů (Nody → Seznam) zvolíte váš NODE a kliknete na tlačítko Zobrazit detail. Následně se Vám zobrazí Detail Nodu, kde zvolíte kartu s názvem Downlink. Zde do prvního pole vyplníte číslo portu, na kterém váš nod naslouchá. Do druhého řádku pak samotnou zprávu. Zpráva (příkaz) musí být ve formátu base64. Při překladu je nutné dát pozor, jaký je výchozí formát překladače (ASCII nebo hex). Chybný příkaz nod zahodí. 

Mezi nejpoužívanější online překladače base64 patří např. http://tomeko.net/online_tools/hex_to_base64.php.

Příkazy jsou automaticky ukládány do fronty, ze které budou postupně vyčítány. Uložení do fronty provedete tlačítkem Odeslat.

Použití této funkcionality je závislé na třídě, v které váš nod pracuje. Nod pracující v Class A, která je nejpoužívanější, naslouchá ve dvou po sobě následujících krátkých oknech umístěných v časové ose za rámcem nodem zaslaných dat. Naslouchá tedy s intervalem rovnajícím se periodě vysílání – data budou odeslána po přijetí dat od nodu. Nod pracující v Class C naslouchá, kromě okamžiku vysílání, stále – data budou odeslána okamžitě. Nod pracující v Class B, která není příliš používána a mnohdy i nepodporována, je podobná Class A, ale přijímací okna zařízení generuje neustále. Otevírání přijímacích oken je synchronizované podle plánovaných časových intervalů, které vysílá brána (beacon).

Záložka Downlink

Použití v praxi

Funkci downlink používá např. aplikace RemoteTerminal, která pracuje tak, že na port 13 zašle pomocí downlinkového okna příkaz ve formátu base64 a v příští periodě získá na stejném portu uplinkovou odpověď. Vstupní informace se do aplikace vkládají jako jako prostý text, tak, jak jsme zvyklí z klasického terminálu přes UART a aplikace informaci převede do formátu base64. Pro urychlení práce je zde možné použít dávkový režim.

Dalším praktickým využitím downlinků je změna stavu nodu či vyvolání funkce (např. sepnutí) na dálku nebo pro okamžité zaslání dat „na vyžádání“. Zde je třeba, aby nod kvůli okamžité reakci pracoval v Class C.